Əsgər qəzeti

Respublikamızın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşlərin getdiyi dövrdə yaradılan «Əsgər» qəzeti ölkəmizdə çap olunan ilk hərbi qəzetlərdən biridir.